O mnie

Alicja Smoczyńska urodziła się i mieszka w Bielsku-Białej. Mgr inż. geodeta - absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z zamiłowania Certyfikowany Doradca Laktacyjny.
Zrzeszona w Stowarzyszeniu Plastyków ”Ondraszek” w Bielsku-Białej. Od roku 2002 uczestniczy w zajęciach Pracowni Sztuk Pięknych działającej w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST przy SM “Złote Łany” w Bielsku-Białej. To właśnie w Pracowni, kierowanej przez opiekuna artystycznego dr hab. Krzysztofa Dadaka, szkoli swój warsztat malarski i rozwija wrażliwość plastyczną.
Najchętniej przedstawia urokliwe zakątki miast, krajobraz nadmorski, malowniczą zimę przy pomocy farb olejnych nakładanych szpachlą.
Uczestniczyła w licznych plenerach organizowanych przez Pracownię i Stowarzyszenie. Cyklicznie bierze udział w plenerach ogólnopolskich w Białej Rawskiej i w Brniu.
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Zorganizowała 6 wystaw indywidualnych w Bestwinie, Bielsku-Białej, Lanckoronie i Wilkowicach..

Nagrody i wyróżnienia:

Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, MDK Bielsko-Biała:.
2008 r. I nagroda
2010 r. III nagroda
2009 r. 2011 r. 2111 r. 2012 r. 2013 r. 2015 r. wyróżnienia
2017 r. IV nagroda.

XV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej w Strumieniu, MGOK:.
2015 r. I nagroda.

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Konfrontacje” w Lesznie:
2018 r. wyróżnienie


"Od zawsze patrzę na świat przez obiektyw aparatu fotograficznego. Przygoda z pędzlem i szpachlą pozwala mi postrzegać otoczenie przez barwy. Moje prace stanowią wypadkową tych działań."